Årsmötet 2022 har genomförts

Årsmötet 2022 genomfördes lördagen den 26 mars i församlingshemmet i Augerum. Kanske var det efterdyningar av pandemin eller den nya möteslokalen, men uppslutningen på mötet var rekordlågt – endast 8 medlemmar, inklusive ordförande, sekreterare och kassör var på plats. Detta hoppas vi förbättras till kommande aktiviteter som fixardagar och klubbtävling.

Kortfattad summering:

Fixardagar spikades till 9 april och 23 april, dvs helgen före resp efter påskhelgen. Styrelsen fixar en att-göra-lista så det är bara att dyka upp på Fäjö udde kl 09:00 endera eller båda lördagarna. Observera att första fixardagen redan är kommande lördag.

Avgifter som inträdesavgift, nyckelavgift och medlemsavgift spikades till samma som innan pandemin.

Försäkringspengar har betalats ut till LSFF från försäkringsbolaget efter händelsen med redskapsboden. Beloppet vi fick är vi mycket nöjda med.

Samtliga medlemmar kommer brevledes få en begäran om att meddela e-postadress och mobilnummer. Detta så information kan skickas ut på vettigt sätt.

Klubbtävlingen kommer gå av stapeln första lördagen i september enligt tradition. Vi återkommer med mer info när det närmar sig.

Jubileumsfesten som brann inne pga pandemin skjuts till 2025 då föreningen fyller 80 år, räkna med en storslaget kalas då!

mvh Anders

Årsmöte 2020, kort redovisning

Årsmötet 2020 avlöpte helt enligt plan lördagen den 22 februari i Klockaregården, Lösen, Lyckeby.

Styrelsen och övriga förtroendeposter omvaldes utan förändring. Trots ett negativt resultat för 2019, i huvudsak pga av renovering av stugan samt byggnation av nya bryggan, så är ekonomin i föreningen stark.

Fixardagar bokades till 18 resp 25 april, fixarschema kommer när det närmar sig. Det diskuterades att planera en fixardag också någon i oktober för att hålla undan sly m.m. Datum för detta återkommer vi till under året.

Årets klubbtävling blir lördagen 5 september mellan 08-13. Samling som vanligt på Fäjö udde.  Båtarna diskuterades, det bestämdes att den blå båten skall säljas, i första hand till en medlem. Båtplats på Fäjö kommer inte ingå. En av resterande två båtar skall fixas till och parkeras på Långön för framtida behov. En båt kommer från i vår finnas tillhanda på Fäjöbryggan.

Föreningen fyller i år 75 år, detta skall firas! Festen kommer hållas den 7 november, anteckna och kom ihåg! Medlem med respektive kommer vara välkomna. Utskick om detta kommer.

Årsmötet besöktes av inte mindre än 20 medlemmar, inte dåligt med tanke på att medlemsantalet är 44 st!

Sammanställning av viktiga datum:

18/4 Fixardag 1  skjutet på framtiden

25/4 Fixardag 2 skjutet på framtiden

5/9 Klubbtävling

?/10 Fixardag höst

7/11 75-årsfest!

//Anders

 

 

Årsmötet 2018 genomfört under stort jubel.

LSFF’s årsmöte avhandlades under lördagen den 17 februari i Klockaregårdens fina och praktiska lokaler i Lösen/Lyckeby. 19 medlemmar var närvarande vilket måste sägas vara mycket bra med tanke på att det totala medlemsantalet under 2017 var 43 st. Mötet inleddes med den traditionella räkmackan ackompanjerad av kaffe och bordsvatten. Därefter inleddes mötet med de sedvanliga mötespunkterna där första är val av mötesordförande. Glädjande nog accepterade avgående medlem Lennarth Karlsson detta uppdrag.

Årsmötet beslutade att medlemsantalet under 2018 skulle ligga fast vid max 50 st samt att föregående års medlemsavgifter skulle vara orörda. Mötet accepterade också valberedningens samtliga förslag till förtroendeposter vilket gör att styrelsen för LSFF ser ut som följer:

Ordförande: Anders Brammesjö, Sekreterare: Lasse Maxon, Kassör: Kenneth Larsson, Ledamot: Nickolas Persson, Ledamot: Jim Olsson.

Årsmötet beslutade vidare att två fixardagar skulle hållas under året, 21 resp 28 april. Föreningens traditionella klubbtävling flyttas till första lördagen i september som i år infaller den 1 september. Start 08:00 på Fäjö udde och slut 14:00 på Långöns brygga. Som vanligt är klubbtävlingen öppen för alla och vi ser gärna att potentiellt nya medlemmar är med för att känna på atmosfären i föreningen.

Föreningens lagtävling LSFF Catch and Release kommer hållas i juni under ledning av Jim Olsson. Ett schema för kontroll och ösning av klubbens båtar skickades runt och fylldes i av närvarande. Detta kommer skickas ut till berörda och anslås på hemsidan. Båtarna behöver denna uppmärksamhet året runt men schemat planeras från april till november.

Abborrens Jul presenterades också där LSFF varit i rampljuset både i lokala media som lokalpressen men också i riksradio och på teve. Upphovsman och idékläckare är allas vår Jens Hedlund som dragit ett tungt lass supportad i första hand av Lasse Maxon. LSFF har finansiella medel speciellt avsatta för fiskevård vilket Abborrens Jul är ett mycket bra exempel på. I slutet på januari samlades ett tjugotal entusiaster i Karlskrona hamn där granar och tyngder ansamlats. Närmare 300 granar sänktes på ett antal förutvalda positioner för att bli lekplatser åt abborren.

Under övriga frågor deklamerade styrelsen att man enhälligt beslutat att erbjuda Lennarth Karlsson ett hedersmedlemskap i LSFF. Detta förorsakade ett stort jubel bland närvarande medlemmar. Lennarth har 2018 varit medlem inte mindre än 40 år och har kontinuerligt stått för en strävan att föreningen ska utvecklas och bli bättre. LSFF har nu två hedersmedlemmar, förutom Lennarth Karlsson även Göte Larsson.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 och med det tackar vi också för ett fint 2017 och blickar fram emot ett lika fint 2018.

Fritt nedtecknat av Ordförande/Anders Brammesjö.

Räkmacka och kaffe är populärt. Sekreterare Lasse Maxon till vänster, mötets Ordförande tillika Hedersmedlem Lennarth Karlsson i mitten samt Kassör Kenneth Larsson till höger. Den sistnämnda lite extra glad eftersom styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Kort resumé från årsmötet 2017-02-18

Årsmötet hölls i Lösens församlingshem lördagen den 18 februari. 17 st deltagare bjöds på räksmörgås och kaffe.

Styrelsen för 2017 fick en förändring, Jim Olsson ersätter Christer Wedeborg som ledamot.

Valberedningen fick två nya delegater, Christer Wedeborg och Ronnie Behrman.

Årsmötet bekräftade styrelsens förslag på oförändrade avgifter för inträde, nyckel och medlem.

Balansrapporten för 2016 visade på ett litet underskott, mycket beroende på jubileumsfesten samt fortsatta renoveringar på stugan. Ekonomin är dock i god ordning och kassan är stabil.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Fixardagar spikades till 22 och 29 april. Styrelsen tar fram en ”att-göra-lista” för respektive dag.

Föreningens tävlingar LSFF C/R Only och Klubbmästerskapet kommer att hållas 20 maj resp. 3 september.

Ett antal motioner behandlades under övriga frågor, bl.a. beslutades att köpa ett mindre kylskåp och en föreningsjigg/gummibete skall tas fram för försäljning till medlemmar och andra intressenter.

mvh Anders