2022 års vinnare av klubbmästerskapet blev…

…Kenneth ”Kassören” Larsson! Nu är det snarare regel än undantag, klubbens kassör hamnar oftare på pallen i klubbtävlingen än utanför. För att poängtera det lite extra slog Kenneth i år till med nytt tävlingsrekord, för säkerhets skull både gällande längd och vikt. Det nya ståtliga längdrekordet skrivs till hela 113 cm (rapporterad som 112 cm men uppgraderad till 113 cm efter att tävlingsledningen detaljgranskat fotomaterialet från tävlingen). Icke desto mindre imponerande är den nya rekordvikten på 10,3 kg!

Vinnarfisken med Kassör och nyfiken medfiskare i bakgrunden.

23 tappra fiskare stampade otåligt vid starten strax innan kl 8 lördagen den 3 september. Det skulle varit 25, men förra årets vinnare Jimmie Törnströms båt fick motorhaveri och så var den dagen förstörd. Fiskegeneral och enhällig tävlingsledare Ronnie Behrmann betade av de få regler och förhållningar vi har – Tävlingen stänger 13:00 och ”catch & release” är mer eller mindre allt fiskeförsamlingen behöver veta.

Vädret var fint denna lördag, egentligen för fint för gäddfiske vilket kanske kan återspeglas i blygsamma 25 fångade gäddor totalt sett över 23 fiskare a 5 timmar dvs 0,2 gäddor i timmen effektivt sett. Den gamla devisen att vara på rätt ställe vid rätt tid visade sig återigen stämma, tvåan i tävlingen kom också från Kassörbåten, korrekt krokad av undertecknad och håvad av kassören. Trots hyggligt respektabla 86 cm var den hela 27 cm kortare än vinnarfisken. Trean landade in på 84 cm fångad av Richard Lindberg som också figurerat topp tre tidigare. Man kan ana ett framtida kassörämne där.

 Topp tre med Kassören i mitten. Gladast är ju tydligt tvåan och trean, men vi kan anta att vinnaren fortfarande är i chock efter den dramatiska håvningen av 113 cm gädda i en alldeles för liten håv. 

Traditionsenligt grillades korv efter tävlingen, grillmästare var ingen mindre än nyblivne tioklubbsmedlemmen Kenneth Larsson. Tävlingsgeneralen gick därefter igenom dagens fångstmän och delade ut välförtjänta priser innan gruppering för fotografering engagerade alla på plats.

I väntan på korv och vi hade i alla fall tur med vädret tänker alla utom grillmästaren. 

Gruppbilden blev bra i år.

Vi avslutar med att gratulera Kenneth och övriga vinnare och önskar alla ett riktigt ”skitfiske” i höst.

/Anders Brammesjö