Styrelse

ORDFÖRANDE.
ANDERS BRAMMESJÖ
RÅGVÄGEN 1
371 60 LYCKEBY
bramme67@gmail.com

SEKRETERARE.
LASSE MAXON
VALLBY 212
373 02 RAMDALA
lassemaxon@telia.com

KASSÖR.
KENNETH LARSSON
BRUNNSVÄGEN 41
370 17 ERINGSBODA
kenneth45@spray.se

LEDAMOT.
JIM OLSSON

LEDAMOT.
NICKOLAS PERSSON
SKEPPAREGATAN 18A
371 30 KARLSKRONA

SUPPLEANT.
MIKAEL SKYLLBERG
FÖRFATTAREVÄGEN 40
371 63 LYCKEBY
mikaelskyllberg@hotmail.com

SUPPLEANT.
PETER DANIELSSON
ANNEBOVÄGEN 3B
371 41 KARLSKRONA
peter.danielsson.karlskrona@hotmail.se

BOKNINGSVÄRD.
LASSE MAXON
VALLBY 212
373 02 RAMDALA
lassemaxon@telia.com

STUGVÄRD.
CHRISTER WEDEBORG
TINGSVÄGEN 15A
371 62 LYCKEBY
christer.wedeborg@hotmail.com

STUGVÄRD.
LASSE MAXON
VALLBY 212
373 02 RAMDALA
lassemaxon@telia.com