Om föreningen

Stugan sommaren 2015

Under året 1944 tog några håv- och metintresserade personer sig för att utlysa ett allmänt möte för att diskutera fisket i Lyckebyån.

Kallelsen till mötet hade fått stort gensvar. Man utsåg en interimsstyrelse till att utreda och komma med förslag, vilket sedermera utmynnade i att en sportfiskeförening bildades. Det valdes styrelse, antogs stadgar och föreningen startade sin verksamhet år 1945 med 52 medlemmar som löste årsavgift.

Vid årsmötet 1958 togs frågan upp om byggande av en klubbstuga, en samlingspunkt för medlemmarna. Arbetet med klubbstugan kunde påbörjas 1959 och den var i stort sett färdigställd under år 1961. Stugbygget utfördes av medlemmarna i föreningen och den ekonomiska delen löstes med lotterier.

Föreningen och stugan finns kvar än idag.

Föreningen fyllde 70 år 2015.