Tio i topp – längd

Nr År Längd (cm) Vikt (kg) Fångstman
1 2010 113 10,5 Anders Brammesjö
2 2014 112 9,7 Jim Olsson
3 2008 110 9,1 Anders Brammesjö
4 2014 109 9,8 Anders Brammesjö
5 2012 109 9,2 Jim Olsson
6 2011 109 8,4 Jim Olsson
7 2012 107 8,0 Jim Olsson
8 2013 107 8,5 Jim Olsson
9 1991 106 10,8 Anders Brammesjö
10 2007 106 10,4 Peter Appelkvist